Konzultantske usluge

  • Savjetovanje banaka, investicijskih kuća i osiguravajućih društava vezano za vrijednost i kondiciju brodova (Sudski vještak)
  • Izrada specifikacije popravaka te tehnički i financijski nadzor radova
  • Asistencija u slučaju prijepora (neisplate štete) sa osiguravajućim društvima sa kojima nismo vezani ugovorom. Tehnićka i pravna pomoć.
  • Registracija plovila pod Delaware i Hrvatski stijeg
  • Tehnička asistencija kod uvoza polovnih plovila
  • Održavanje vašeg plovila
  • Izrada dokumentacije za ISO 9001
  • ISM/ISPS auditing (ured/brod)